DOA YANG BEKERJA UNTUK SEBUAH BANGSA

 

I Timotius  2:1-3  “Pertama-tama aku menasihatkan: Naikanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan.  Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juruselamat kita.”  

Saudara-saudara menurut Firman Allah, kita mempunyai tugas mendoakan atas semua orang.  Yang pertama dengan doa permohonan, kedua, doa syafaat dan mengucap syukur kepada Allah untuk semua manusia.    Sebagai orang Kristen kita mempunyai pekerjaan untuk dunia.  Kadang-kadang saya percaya bahwa kebanyakan orang Kristen berpikir mereka tidak seharusnya berdoa untuk diri mereka sendiri saja.  Saudara sekalian kita harus berdoa untuk raja-raja, dan untuk semua pemimpin.  Saya percaya salah satu alasan kita mempunyai banyak masalah di dalam dunia,  kebanyakan orang Kristen tidak berdoa untuk pemimpin kita.  Ketika saya melihat televisi saya hanya melihat orang yang tidak suka pemimpinnya.    

Allah berkata bahwa kita seharusnya berdoa mereka supaya Dia bisa membimbing mereka menurut kehendakNya.  Rupanya kita mau membimbing hidup mereka dan tidak membiarkan Allah membimbing hidup mereka. Saya percaya juga bahwa banyak orang Kristen berdoa untuk pemimpin-pemimpin mereka tetapi waktu mereka berdoa, mereka belum memenuhi syarat-syarat Allah agar Dia menjawab doa kita.  Saya percaya ayat berikutnya adalah alasan yang utama mengapa doa kita belum dijawab oleh Allah. 

II Tawarikh 7:14 berkata dan umat-Ku, yang atasnya nama-Ku  disebut merendahkan  diri, berdoa dan memcari wajah-Ku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka  Aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa  mereka, serta memulihkan negeri mereka”    

Saudara sekalian kita harus berdoa untuk semua orang dan pemimpin kita tetapi yang pertama kita harus menerima perhatian-Nya.   Dan ayat sudah disebut memberitahukan kepada kita bagaimana kita boleh menerima perhatian Allah.  Beberapa hal harus kita  lakukan kalau kita mau perhatian Allah. 

Yang pertama saudara harus sudah di lahirkan kembali.  Karena ayat ini berbicara kepada Umat Allah.    

Contohnya,  Ketika saya tinggal di Philipina tahun1985 ada kudeta melawan Prersiden Marcos.  Semua orang di Philipina mulai berdoa bahwa tidak ada seorangpun yang akan mati.  Setelah kudeta itu selesai tidak ada seorangpuun mati.  Waktu itu banyak orang berbicara kepada saya tentang Allah mendengarkan doa kita.  Tetapi mereka bisa bertanya kepada saya Allah menjawab doa siapa, orang Kristen atau orang Katholik?  Saya menjelaskan kepada mereka bahwa Allah hanya menjawab doa-doa dari orang Kristen bukan agama-agama lain.  Dan Dia hanya menjawab dari orang Kristen yang memenuhi syarat-syarat-Nya.   

Yang kedua,  saudara mau Allah menjawab doa mereka , mereka harus merendahkan diri.  Keadaan itu, sangat sulit untuk beberapa orang Kristen.  Karena beberapa orang Kristen sombong atau tinggi hati.   Mereka percaya bahwa Allah sangat jujur karena mereka mau menjadi orang Kristen. 

Yang ketiga,  saudara-saudara harus mencari wajah-Allah.  Kadang-kadang kita percaya bahwa kita mencari wajah-Allah tetapi kita sebenarnya mencari kehendak kita sendiri atau hal-hal untuk diri kita sendiri.  Kita harus mulai mencari wajah Tuhan dan kehendak-Nya untuk hidup kita.   

Yang keempat, kita harus berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat.  Banyak orang Kristen mempunyai terlalu banyak hal dari budaya dalam hidup mereka.  Banyak orang Kristen di negeri ini mengikuti tradisi mereka dan tidak mengikuti petunjuk Allah.   

Banyak orang Kristen percaya tidak apa-apa kalau mereka mencuri, berdusta, atau menipu orang lain kalau mereka bisa memperoleh hal-hal untuk hidupnya.  Dan kalau itu tidak membawa kerugian kepada seorangpun dalam masyarakat mereka.  Saudara-saudara semua hal itu adalah dosa dan Allah berkata bahwa Umat-Nya harus tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu kalau mereka mau berkat-Nya dan mempunyai doa mereka dijawab oleh Dia.     

Kalau kita melakukan hal-hal ini Maka,  

1.  Allah akan mendengar dari sorga.  Saudara-saudara ini sangat penting bagi Umat  Allah.  Banyak kali, Umat Allah berdoa, tetapi Allah belum mendengar doa mereka. Sebagai orang tua, kita tidak suka anak-anak kita meminta hal-hal dari kita ketika kita tahu bahwa mereka hidup secara tidak benar.   Allah juga seperti itu, Dia memberi kepada kita perintah-perintah yang akan menolong hidup kita supaya bisa sukses dan bahagia.  Kalau kita tidak mengikuti petunjukNya, kita akan menjadi tidak bahagia dan gagal.  Allah tahu apa yang akan membuat kita bahagia, karena Dia menciptakan kita.  Maka, kalau kita memdengar kepada Dia, Dia akan mendengar kepada kita dan menjawab permintaan kita.  Jadi kita harus menjadi setia kepada perintah-perintah Allah, kalau kita mau Dia mendengarkan kita.          

2.   Allah akan mengampuni dosa kita, yang pertama, kita harus mengakui bahwa kita berdosa dan mengaku semua dosa yang kita tahu ada dalam hidup kita.  Kadang-kadang kita percaya bahwa kita bisa berbuat dosa dan tidak ada seorangpun akan tahu.  Saudara-saudara Allah tahu semua hal-hal yang kita melakukan setiap hari, menurut Firman Allah tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Allah. Roma 3:16 berkata, “ Hal itu akan nampak pada hari, bilamana Allah, sesuai  dengan injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia, oleh Kristus Yesus.”  Jadi kalau kita mau Allah mendengar pemintan kita, kita harus bukan mungkin, tetapi harus mengaku semua dosa kita.  Saudara-saudara, Allah berjanji kepada  kita bahwa Dia akan mengampuni kita kalau kita mau mengaku dosa kita.   

3.   Allah akan memulihkan negeri kita.  Saudara-saudara Saya berpikir bahwa saudara sekalian akan setuju dengan saya bahwa Indonesia perlu menjadi dipulihkan hari ini.  Saya percaya saat ini, bahwa banyak doa-doa, belum didengar oleh Allah karena Umat Allah belum melakukan yang sudah saya sebutkan di atas.  Saudara-saudara kalau umatAllah belum melakukan hal-hal ini, MAKA ALLAH TIDAK BISA MEMULIHKAN  NEGERI INI  

Saudara-saudara ayat ini  adalah hanya berbicara kepada Umat-Allah bukan Orang Islam, atau orang  agama lain.